Kiến thức sử dụng

bột tam thất

Tác dụng của bột tam thất

Bột tam thất là sản phẩm được nghiền ra từ củ tam thất, được thu hoạch về được đem rửa sạch bằng nước sau đó phơi khô để đảm bảo thời gian sử dụng lâu...